biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Götabiblioteken

Götabiblioteken är ett bibliotekssamarbete mellan de tretton östgötska kommunerna och Tranås kommun.

Samarbete och samordning

Götabiblioteken består av folkbiblioteken i Östergötland och Tranås kommun och omfattar 47 bibliotek och 3 bok- och biblioteksbussar. Götabiblioteken har ett gemensamt biblioteksdatasystem. Annat gemensamt är webbsida Länk till annan webbplats., e-tjänster, medieförsörjning och transporter.

Götabibliotekens utgångspunkt är jämlik biblioteksservice för invånare i hela Östergötland och Tranås kommun.

Götabiblioteken har etablerade samarbeten kring demokratifrågor, digital delaktighet och tillgänglighet. Biblioteken samverkar kring läsfrämjande, folkbildning, programverksamhet och litteraturen som konstform samt bibliotekens prioriterade målgrupper.

Drift och utveckling av gemensamma bibliotekstjänster inom Götabiblioteken görs i samverkan med Biblioteksutveckling Östergötland och inom Götabiblioteken finns arbetsgrupper och nätverk.

Är du intresserad av att veta mer om bibliotekssamarbetet Götabiblioteken är du välkommen att ta kontakt.

Tidskriften

Biblioteken i Östergötland / Götabiblioteken är en facktidskrift i vilken biblioteken i Götasamarbetet bidrar med artiklar om sin verksamhet. Genom att lyfta fram goda exempel kan vi lära av varandra. Vi vill också ge en bild av vad som händer i biblioteksvärlden, även utanför landets gränser.

Den som vill kan också beställa ett tryckt exemplar av tidskriften genom att skriva till biblioteksutveckling@regionostergotland.se

Kontakt

Elisabeth CserhalmiEnhetschefBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier