biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling
finger pekar på skärm

Om Biblioteksutveckling Östergötland

Biblioteksutveckling Östergötlands uppdrag är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Uppdraget

Biblioteksutveckling Östergötland arbetar för jämlik tillgång till bibliotekstjänster, litteratur,
information och biblioteket som mötesplats. För folk- och skolbibliotek ska Biblioteksutveckling Östergötland vara en resurs som initierar samverkan, förändringsprocesser, främjar erfarenhetsutbyte och genomför kompetenshöjande insatser.

Den regionala biblioteksplanen styr Biblioteksutveckling Östergötlands verksamhet och är ett stöd för att, tillsammans med folk- och skolbibliotek, prioritera och planera utvecklingsinsatser som ska främja en stark biblioteksverksamhet i länet.

Verksamheten

Biblioteksutveckling Östergötland ingår i olika nätverk, både nationellt och regionalt, inom vår region, med till exempel Kungliga Biblioteket och Kulturrådet, kollegor och regionala biblioteksverksamheter i andra regioner och med Länsstyrelsen till exempel.

Biblioteksutveckling Östergötland hör organisatoriskt till kulturenheten vid Region Östergötland

Nyhetsbrev

Nyfiken på mer om vad vi gör? Prenumerera på vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats. för att få aktuell information om vår verksamhet.

Tidigare utgivna nyhetsbrev finns att ladda ner som pdf här:

Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier