biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling
färgade trådar knutna runt spikar som bildar ett nätverk

Digital kompetens

Inom utvecklingsområdet digital kompetens ligger fokus på medie- och informationskunnighet och digital delaktighet.

Digitalisering

Digitaliseringen gör det möjligt för människor att delta i samhället på ett nytt sätt, men ställer också krav på förmågan att hantera digital information. Att främja individens tillit och kunskap att använda sig av och delta i digitala sammanhang är en viktig del i bibliotekens uppdrag.

I Bibliotekslagen §2 står det att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. MIK (medie- och informationskunnighet) är kopplat till demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande.

Biblioteksutveckling Östergötland arbetar med frågorna i samarbete med folkbiblioteken genom att ordna nätverksträffar, fortbildning och studiebesök. Gemensamma projekt och processer leds av biblioteksutveckling.

Målsättningen är att arbeta för att bibliotekspersonalen ska känna sig trygga i sin digitala kompetens så att de i sin tur kan hjälpa invånarna att bli mer digitalt delaktiga.

Viktiga frågor inom området digital kompetens är att:

  • skapa förutsättningar för bibliotekens digitala utveckling
  • stärka bibliotekspersonalens kompetens inom medie- och informationskunnighet för att utveckla deras handledande roll
  • samverkan med andra aktörer för att öka den digitala kompetensen hos regionens invånare.

MIK-jam

Boken MIK-jam – en kreativ metod för verksamhetsutveckling: tre praktiska exempel berättar på ett inspirerande sätt om hur man kan använda MIK-jam som en metod för att hjälpa biblioteken i sitt uppdrag att främja bildning och demokratins utveckling, och omsätta det i praktiken.

Boken är skriven av Martin Törnros (Interaktiva rum), Anna Danielsson och Karin Nielsen Lundin (Alléskolan, Åtvidaberg), Linda Sävhammar (Biblioteksutveckling Östergötland) och Marika Alneng (redaktör). Boken är utgiven av Biblioteksutveckling Östergötland.

Vill du beställa boken?

Beställning av boken görs via e-post: biblioteksutveckling@regionostergotland.se
Boken kan du beställa utan kostnad inom Sverige.

VR

360°-bilder och filmer från Motala med omnejd att se på skärm eller i VR-glasögon.
Regionbibliotek Östergötland har tillsammans med Motala bibliotek, tagit fram 360°-bilder och -filmer av olika miljöer i Motala.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier