biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling
postitlapp med texten omöjligt skriven med blyerts och bokstaven o bortsuddad så att det står möjligt

Tillgänglighet

Personer med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp för biblioteken.

Omvärldsbevakning, kompetensutveckling och nätverk

Biblioteksutveckling Östergötland stöttar länets folkbibliotek, Götabiblioteken i tillgänglighetsarbetet genom omvärldsbevakning, kompetensutveckling och olika nätverk för kunskapsutbyte. Biblioteksutveckling Östergötland leder och stöttar gemensamma projekt och processer inom området.

Fortbildning och samarbeten

Biblioteksutveckling Östergötland arrangerar kontinuerlig fortbildning om olika nyheter inom området, om vilka hinder olika funktionsnedsättningar innebär och vad det betyder i vardagen, till exempel vid ett besök på biblioteket eller på en hemsida.
Biblioteksutveckling Östergötland har ett nära samarbete med brukarorganisationer i frågor som rör bemötande, tillgänglighet och nya tekniska lösningar som kan underlätta för den som har en funktionsnedsättning.

Bibliotekslagen om tillgänglighet

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Kontakt

Lena UddBiblioteksutvecklare/ Taltidningsredaktör Biblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier