biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Östgöta taltidning

Östgöta Taltidning är en tidning på CD och på webben för länets synskadade och för den som har svårt att läsa tryckt text. Tidningen kommer ut en gång i veckan och innehåller nyheter, reportage, hjälpmedelsinformation och tilläggsinformation med mera.

Östgöta Taltidning är gratis och bekostas av Region Östergötland

Ansvarig utgivare är Biblioteksutveckling Östergötland.

Tidningen går även att prenumerera på via internet och digitala Daisyspelare.

Gå till taltidningens nya hemsida: www.ostgotataltidning.se Länk till annan webbplats.

E-post till tidningen: ostgotataltidning@regionostergotland.se

Inläsningstjänst

Biblioteksutveckling Östergötland utför inläsningstjänst på uppdrag av kommuner, institutioner och organisationer. Det gäller oftast hela tidskrifter, broschyrer och liknande. Privatpersoner måste först få klartecken från sin kommun att den betalar inläsningen.
Servicen för privatpersoner omfattar inläsning av material som inte tidigare är inspelat på kassett eller CD. Kontakta Inläsningstjänsten/Östgöta Taltidning för mer information.

Kontakt

Lena UddBiblioteksutvecklare/ Taltidningsredaktör Biblioteksutveckling Östergötland
Errol TanriverdiKommunikatör/ TaltidningsredaktörBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier