biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling
fingrar skriver på tangenter på bärbar dator

Litteratur och läsfrämjande

Läsfrämjande och litteratur är centrala delar i bibliotekens verksamhet. Biblioteksutveckling Östergötland gör olika insatser för att öka personalens kunskaper och kompetens inom dessa områden.

Läsfrämjande

Läsförmåga och läsförståelse är grundpelare i ett demokratiskt samhälle och det läsfrämjande arbetet är en av bibliotekens viktigaste uppgifter. Biblioteksutveckling Östergötland ska utveckla bibliotekens arbete med att göra läsning relevant för alla i samhället. Litteratur finns idag i många olika format och Biblioteksutveckling Östergötland ska bidra till att det läsfrämjande arbetet på biblioteken utvecklas samt att synen på vad läsning är vidgas.

Genom fortbildningar och nätverkande prövas olika metoder för att människor, i livets olika skeenden, ska kunna ta del av litteratur. Det gäller barn såväl som äldre samt människor med någon form av funktionsnedsättning eller med ett annat modersmål än svenska.

Biblioteksutveckling Östergötland arbetar särskilt med att stärka folkbibliotekens insatser riktade till de yngsta barnen och hur vuxna kan vara läsande förebilder. Barn utvecklar och lär sig ett språk långt innan de själva kan använda det och ordförrådet utvecklas genom högläsning, berättande, samtal och annan kommunikation.

Litteratur

Litteraturområdet i Östergötland kan beskrivas utifrån två perspektiv, de litterära utövarnas och litteraturens förmedlare och främjare. De litterära utövarna utgör konstområdets kärna; författare, dramatiker, översättare, illustratörer, serietecknare, essäister, kritiker och digitala textproducenter. Litteraturens förmedlare och främjare är biblioteken, bokhandlare, studieförbund, förlag, arrangörer och litteraturscener.

Biblioteksutveckling Östergötlands uppgift är att stimulera och sammanföra utövare, förmedlare och främjare. Detta sker genom att stödja till exempel arrangemang, samarbeten och nätverk samt att vara med och skapa mötesplatser för dessa grupper.

Biblioteksutveckling Östergötland ska stödja bibliotekens arbete med att synliggöra och tillgängliggöra litteraturen: den östgötska, den nationella och den internationella, oavsett genre.

Unga berättare

Biblioteksutveckling Östergötland vill uppmärksamma och uppmuntra regionens unga och oetablerade berättare. Därför anordnar vi tillsammans med Götabiblioteken sedan ett antal år en novelltävling för dessa. Det enda kravet är att den som skickar in en text ska vara mellan 16 och 30 år och skriven i Östergötland eller Tranås. En kvalificerad jury bestående av författare, förläggare och bibliotekarier utser vinnarna. Vinnarnas texter publiceras i ljud och text på Götabibliotekens hemsida Länk till annan webbplats.. En av vinnarna blir skrivarstipendiat och stipendiet består av en veckas skrivarkurs på folkhögskola.
Unga berättares webbplats hos Götabiblioteken.se Länk till annan webbplats. ger mer information om tävlingen och där kan du även läsa tidigare vinnarnoveller.

Kontakt

Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Ingrid Loeld RaschBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier