biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling
En person läser en bilderbok tillsammans med bebis och annan vuxen

Barn och unga

Biblioteksutveckling Östergötland leder och håller samman projekt och gemensamma verksamheter för barn och unga inom Götabiblioteken.

De yngsta barnen

Biblioteksutveckling Östergötland har fokus på de yngsta barnen på olika sätt. Bokstart Östergötland började som ett regionalt projekt med några medverkande kommuner och nu finns Bokstart Östergötland i fler kommuner. Biblioteksutveckling Östergötlands roll är att hålla samman nätverket. Biblioteksutveckling bekostar en bokgåva till alla barn. Boken överlämnas till familjen av barnhälsovården när barnet är åtta månader.
Fortbildningar för de som arbetar med de yngsta barnen anordnas regelbundet.

Biblioteksutveckling Östergötland samarbetar med tre andra regioner om att ta fram en digital fortbildning – Språk- och läsfrämjande för de yngsta barnen. Fortbildningen kommer att finnas på Digiteket.

Unga

Biblioteksutveckling Östergötland anordnar fortbildningar och håller ihop nätverk för de som arbetar med unga på bibliotek. Under åren 2020–2022 samarbetade vi med två andra regioner, Gotland och Värmland, om en fortbildning för ungdomsbibliotekarier. Rapporten finns att läsa här till höger.

Kontakt

Ingrid Loeld RaschBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier