biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Hälso- och sjukvården ska attrahera medarbetare som vill jobba med den nära vården.

De ska erbjudas god kompetensutveckling för att ha ett stimulerande och utvecklande arbetsliv.

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier