biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

SVO (Samråd vård och omsorg) och LGVO (Ledningsgrupp vård och omsorg) har kraftsamlat och håller ihop arbetet som drivs mot patientcentrerad vård.

Arbetet mot Nära vård och personcentrerade arbetssätt uppmuntras av ledningen. Det finns en tydlig lokal samverkansstruktur mellan kommunal och regional vård. Man samverkar runt patienten genom SVOP (Samordnad vård och omsorgsplanering), SIP (Samordnad individuell plan) och patientkontrakt.

Sammanhållen journal

Patientkontrakt

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier