biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Vi i regionen och kommunen har en gemensam målbild med Nära vård.

Vi i regionen och kommunen har en gemensam målbild med Nära vård. Tillsammans har vi arbetat fram och hittat en gemensam kultur – vilket underlättar vid stora förändringar.

Klicka i bilden nedan för att markera var intressepunkten ska visas.
Om det redan finns en punkt i bilden kan du flytta punkten genom att klicka någon annanstans.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier