biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

MNM om uppdragen

LInköpins stadsbibliotek Götarummet

Vi har vårt andra möte där vi kikar vidare på uppdragen och vad de konkret betyder.

Välkommen till MNM:s andra arbetsmöte. Vi tar vid där vi slutade förra gången och tittar extra på vilka arbetsgruppens uppdrag är och hur vi ska ta oss an dem. Vi återrapporterar om vad som hänt sist och pratar ihop oss inför studieresa till Stockholm den 4-5 juni.


Kontakt

Peter ÅkessonBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier