biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Inspirationsföreläsning - Designa för inkludering och mångfald

Zoom - länk skickas ut till dig som anmält dig

Biblioteken har ett brett och mångsidigt uppdrag. De ska vara tillgängliga för alla och anpassade till den mångfald av behov som finns hos invånarna. När världen krisar blir uppdraget än mer utmanande, men ger också möjligheter att skapa nytta och värde på nya sätt. Välkommen till en inspirerande föreläsning med Sara Lerén, UX-strateg och tillgänglighetsexpert.

I UX-världen finns en lång tradition av att designa inkluderande och dra nytta av mångfalden inom mänskligt beteende. Det finns många olika verktyg att använda för att utforma tillgängliga, hållbara och värdeskapande lösningar. Under denna föreläsning kommer Sara att gå igenom ett par verktyg som kan underlätta arbetet med att designa, utveckla och utvärdera olika typer av biblioteksupplevelser.

Föreläsningen blir en kombination av teori och praktiska övningar där du kommer att få utforska inkluderande design, användning och nytta. Övningarna är valfria och det går lika bra att bara vara med och lyssna.

För vem? En föreläsning för dig som arbetar på folkbibliotek i Sverige och är nyfiken på användarorienterade arbetssätt och metoder.

Ett arrangemang i samarbete mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Blekinge/Kronoberg, Kalmar, Halland, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland & Östergötland.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig på Biblioteksutveckling Blekinge/Kronobergs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier