biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Läsfrämjandelyftet: Läsfrämjande för de dubbelt prioriterade

Scandic city, Linköping

Hur kan biblioteket arbeta läsfrämjande med barn och unga med funktionsnedsättning?

Och hur kan biblioteket göra verksamhet och evenemang tillgängliga för den dubbelt prioriterade målgruppen barn och unga med funktionsnedsättningar?

Välkommen till en inspirerande eftermiddag med föreläsningar och workshops.

Målgrupp: Alla som arbetar på bibliotek och skolbibliotek och med alla åldrar, från den allra yngsta till unga vuxna, med funktionsnedsättning.

Hanna Frizén Nordström och Lynn Alpberg håller i eftermiddagen. De är båda med i styrgruppen för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotek som har äppelhyllor. Lynn är bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek och har inriktning barn och unga samt tillgänglighet. Hon håller även i program och verksamheter för vuxna med funktionsnedsättning.
Hanna är pedagog och bibliotekarie samt även förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Hon arbetar som kulturpedagog på Umeå Stadsbibliotek. Där ansvarar hon för barnaktiviteter och skolprogram för elever i anpassad grund- och gymnasieskola.

Läs gärna Funkar det Länk till annan webbplats. - Bibliotekens arbete för en dubbelt prioriterad grupp av Lynn Alpberg

Anmälan är bindande. Om du uteblir debiteras din arbetsgivare (med) 500kr. Du kan överlåta din plats till en kollega. Meddela i så fall detta till Ingrid eller Lena.

Det finns 40 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 20 augusti klockan 23.30.

Skriv ditt förnamn här

Skriv ditt efternamn här

Skriv vilken organisation du tillhör här

Skriv din epostadress här

Skriv om arrangören behöver veta något om din anmälan, kostpreferenser mm

Kontakt

Lena UddBiblioteksutvecklare/ Taltidningsredaktör Biblioteksutveckling Östergötland
Ingrid Loeld RaschBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier