biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Kick-off - Göta Digital och MIK

Scandic City, Linköping

Göta Digital och MIK ses för en kick-off med den nya arbetsgruppen.

Program

9.00 Välkomna
9.30 Göta vision och målbild
10.00 Fika
10.30 Göta portal
11.00 Mötesstruktur i gruppen, stående punkter i dagordning, sekreterare med mer
12.00 Lunch
13.00 Göta digital och MIKs nya uppdragsbeskrivning
13.30 Kartlägga processer som är igång, kartlägga vårt övergripande uppdrag och våra uppdrag 2024. Hur vill vi jobba? Vad ska vi göra?
14.30 Fika
15.00 Fortsatt arbete med gruppens uppdrag
16.00 Nästa möte

Varmt välkommen!

Johanna och Linda

Anmälan är bindande. Om du uteblir debiteras din arbetsgivare (med) 500kr. Du kan överlåta din plats till en kollega. Meddela i så fall detta till Linda.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 april klockan 12.00.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier