biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Molnbullar smakar delikat!

Zoom webinar

Upplevelsebaserad och gemensam läsning med yngre barn

Sara Hvit Lindstrand kommer i denna digitala föreläsning berätta om hur pedagoger och forskare tillsammans skapade aktiviteter utifrån bilderböcker. Sara presenterar exempel på iscensättningar som möjliggjort för barn att uttrycka sig såväl verbalt som kroppsligt och estetiskt i relation till bilderbokens innehåll. Aktiviteterna kan med fördel även användas på bibliotek. Vidare diskuteras vikten av att barn ges möjlighet att använda alla sina språk, att transspråka, i relation till bilderboken.

Sara Hvit Lindstrand är lektor i pedagogik med inriktning förskola vid Jönköpings universitet. Hennes forskning handlar om förskolebarns språkande relaterat till meningsskapande och multimodalitet.

I föreläsningen beskriver också Sara Hvit Lindstrand ett specifikt forskningsprojekt där hon och Catarina Schmidt använde bilderboken Molnbullar av Baek Heena som utgångspunkt i sitt arbete.

Målgrupp: personal på bibliotek, barnhälsovård, logopedi, öppen förskola, familjecentral, förskola med flera

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats. Sista anmälningsdag är 2 maj. Först till kvarn!

Denna föreläsning kommer att spelas in och alla som anmäler sig till föreläsningen får en länk till inspelningen som ger en möjlighet till att se föreläsningen under två veckor i efterhand.

Zoomlänken till den digitala föreläsningen kommer i bekräftelsemejlet.

Kontakt

Ingrid Loeld RaschBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier