biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Rektorsamtal - Likvärdig tillgång
till skolbibliotek

Zoom - länk mejlas ut dagen innan

Ett samtal om skolbiblioteksutveckling utifrån en rektor, en skolbibliotekarie och en skolbibliotekssamordnares perspektiv.

Finspångs kommun har under de senaste åren byggt upp en skolbiblioteksverksamhet i kommunen där man nu har skolbibliotekarier på samtliga skolor i kommunen.

I detta samtal får du träffa Johanna Regnell, rektor på Hällestad skola och Grytgöls skola, Ulrika Eriksson, skolbibliotekssamordnare i Finspång samt Anna Karlsteen, skolbibliotekarie på Hällestad skola och Grytgöls skola.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor efter samtalet.

Program

9.00 Välkomna
9.10 Ett samtal kring likvärdig tillgång till skolbibliotek med Johanna Regnell, Ulrika Eriksson, samt Anna Karlsteen
10.00 Diskussion utifrån samtalet tillsammans med alla deltagare. Gemensamma reflektioner.
10.15 Avslutning

Presentation av våra medverkande

Johanna Regnell, rektor på Hällestads skola och Grytgöls skola med stort engagemang för skolbibliotek.

Anna Karlsteen, skolbibliotekarie Hällestad skola och Grytgöls skola

”Mitt största fokus som skolbibliotekarie är att förmedla läsglädje, men skolbiblioteket är också viktigt på många andra sätt. Läsning, mik, inkludering och trygghet är några av skolbibliotekets viktigaste funktioner. För mig handlar skolbiblioteksfrågan om jämlikhet och att ge alla barn så bra förutsättningar som möjligt.”

Ulrika Eriksson, skolbibliotekssamordnare i Finspångs kommun. Ulrika har en bred bakgrund som bibliotekarie och har som skolbibliotekssamordnare erfarenhet av att bygga upp och utveckla kommunal skolbiblioteksverksamhet sedan 2015.

”En viktig utgångspunkt för mitt arbete inom skolbiblioteksutveckling är att alla elever, oavsett vilken skola eller klass de går i, ska få tillgång till en så kvalitativ och likvärdig skolbiblioteksverksamhet som möjligt.”


Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 maj klockan 08.00.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier