biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Utbildning i strategisk programverksamhet - tillfälle 3

träffen är digital

Under fyra kurstillfällen täcker utbildningen in det mesta som rör bibliotekens programverksamhet.
Träff 3: Kommunikation, marknadsföring, uppföljning och utvärdering
Syftet med träffen är att djupdyka i kommunikation, marknadsföring, uppföljning och utvärderingsmetoder i syfte att stärka bibliotekets profil som demokratisk arena samt att arbeta med konkreta exempel från respektive bibliotek.
• Kommunikation och marknadsföring digitalt och analogt.
• Engagemangsskapande aktiviteter
• Uppföljning och utvärdering och ta det med sig vidare. Metoder med exempel.

Utbildningen är skapad utifrån behov hos bibliotekspersonal och är justerad utifrån erfarenheter från utbildningen 2021 och även anpassad till de utmaningar bibliotek står inför nu. Utbildningen inleddes 29 november 2023 med en träff för kursdeltagarnas chefer.

Kontakt

Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier