biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Läsfrämjandelyftet: Bokprat - hur skapa intresse för böcker och läsning?

Scandic Frimurarhotellet, Linköping

En dag med Maria Heimer och Karna Nyström

Dagen ingår i Läsfrämjandelyftet för folkbibliotek, men riktar sig lika mycket till dig som arbetar i skolan med läsning och litteratur. Det kommer bli en dag varvat med föreläsningar och praktiska workshops av Maria Heimer och Karna Nyström som du sedan kan ta med till din egna verksamhet.

Leda läsfrämjande med Maria Heimer
Läsningens betydelse kan inte nog betonas, men som vi vet läser barn och unga allt mindre, både på fritiden och i skolan. Regeringen och andra aktörer har under flera år gjort olika insatser för att skapa likvärdiga förutsättningar för att barn och elever självmant ska införliva böcker i sina liv, men trots det står det allt sämre till med barns och ungas läsning. Vilken kompetens behöver vi för att kunna arbeta läsfrämjande? och Hur kan vi väcka barns och ungas intresse för böcker och läsning?

Hur kan vi använda bokprat i vårt läsfrämjandearbete? med Karna Nyström
Det finns många sätt att arbeta med litteraturförmedling och läsfrämjande men i de flesta projekt eller arbetsuppgifter som innefattar läsfrämjande ingår att man också på olika sätt talar om böcker. I bibliotekariens/läsfrämjarens verktygslåda finns sedan en lång tid tillbaka ”bokpratet” som en av våra vanligaste läsfrämjandemetoder. Men hur gör man egentligen för att berätta om en bok på ett lockande sätt?

 

Våra föreläsare

  • Maria Heimer är utbildad lärare och skolbibliotekarie och har varit verksam som utvecklingspedagog med fokus på språk- läs- och skrivutveckling.
  • Karna Nyström är är litteraturvetare med inriktning barnlitteratur. Hon arbetar som itteraturpedagog i Simrishamns kommun.

Anmälan är bindande. Om du uteblir debiteras din arbetsgivare (med) 500kr. Du kan överlåta din plats till en kollega. Meddela i så fall detta till Ingrid eller Linda.


Text

Det finns 12 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 6 maj klockan 09.00.

Skriv ditt förnamn här

Skriv ditt efternamn här

Skriv vilken organisation du tillhör här

Skriv din epostadress här

Skriv om arrangören behöver veta något om din anmälan, kostpreferenser mm

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Ingrid Loeld RaschBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier