biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Utbildning i strategisk programverksamhet - tillfälle 1

Villa Vik, Växjö

Under fyra kurstillfällen täcker utbildningen in det mesta som rör bibliotekens programverksamhet. Från övergripande strategisk nivå ner till teknisk detaljnivå och allt som sker däremellan. Hur möter man en publik? Hur håller man i en mikrofon? Hur skriver man ett avtal? Hur hittar publiken oss? Föreläsarna kommer från olika områden och är experter inom sina ämnen. Utbildningen är skapad utifrån behov hos bibliotekspersonal och är justerad utifrån erfarenheter från utbildningen 2021 och även anpassad till de utmaningar bibliotek står inför nu. Utbildningen inleds 29 november 2023 med en träff för kursdeltagarnas chefer.

 

Kontakt

Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier