biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Läsfrämjandelyftet: Lär dig göra skillnad för barn och unga


Digitalt via zoom

Hur möter och samtalar vi med barn och unga?

Utbildningen riktar sig till ALLA som arbetar på bibliotek och tar sin utgångspunkt i frågeställningarna:

  • Vad innebär barnsyn utifrån barnkonventionen?
  • Vad är bra att tänka på i ett samtal och i mötet med barn och unga?
  • När behöver vi som vuxna agera för att hjälpa barn vidare?

Utbildningen består av två delar:
Del 1: En förinspelad föreläsning med Catarina Nylund, socionom på Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Del 2: Workshop à 1,5 timme

Hur vi ser på barn skiljer sig åt och hur vi ser på barn påverkar hur vi bemöter barn. Därför ägnas tid åt att prata barnsyn både i föreläsningsdelen och i workshopdelen.

Workshopsdelen bygger på föreläsningen. Deltagarna kommer att få arbeta utifrån case och få möjlighet att djupdyka i sin egen barnsyn. Vi kommer diskutera vidare vad barn behöver i mötet med vuxna, hur en relation skapas oavsett om det är i ett möte eller under flera tillfällen. Bemötandets betydelse för att barn ska våga berätta om svåra saker men också bli respekterade. Vi reflekterar över hur samtal egentligen ser ut? Vilka byggstenar eller verktyg behövs? Vi närmar oss också de svårare samtalen, när vuxna kan behöva agera. Var kan man hänvisa vidare?

Oavsett vilken roll du som vuxen har på biblioteket, kan du göra skillnad för ett barn!

Praktisk information:
Den filmande föreläsningen skickas ut till alla som anmält sig (den 20 mars).
Den digitala workshopen sker via Zoom med workshopledare från Bris.

Det är viktigt att sitta vid egen dator med fungerande ljud och bild (gärna headset), för att alla enkelt ska kunna delas in i diskussionsgrupper och prata direkt med workshopledaren.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 mars klockan 23.30.

Kontakt

Ingrid Loeld RaschBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier