biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Det läsfrämjande biblioteket - om medier, kvalitet och allsidighet: Mediekonferensen 2024

Digitalt

Mediekonferensen 2024

Det läsfrämjande biblioteket ur ett medieperspektiv. Bibliotekens utbud av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Men vad betyder ”allsidighet och kvalitet” för folkbibliotekens läsfrämjande arbete? Hur bidrar beståndet av medier till det arbetet? Denna eftermiddag kommer att genomsyras av bibliotekens viktiga läsfrämjande arbete.

Vi tar avstamp i artikeln ”Allsidighet och kvalitet – vad betyder det för folkbibliotekens arbete” där artikelförfattaren Linnéa Lindsköld har fokuserat på olika aspekter av kvalitet och allsidighet i bibliotekets arbete relaterat till utbud av medier och till det läsfrämjande arbetet. Läs gärna artikeln här Allsidighet och kvalitet – vad betyder det för folkbibliotekens arbete? - Digiteket Länk till annan webbplats.

Program:

  • Allsidighet, kvalitet - och läsfrämjande? Samtal mellan Linnéa Lindsköld och Örjan Hellstöm, konsulent Kulturförvaltningen VGR. I samtalet fördjupas diskussionen kring hur begreppen kan förstås i relation till konkret biblioteksarbete. Med hjälp av historiska tillbakablickar ges ett sammanhang till dagens debatt.

Linnéa Lindsköld är docent i biblioteks- och informationsvetenskap och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan i Borås samt föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning. Läs mer om Linnéa Lindskölds pågående arbete här: https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/projekt/att-skapa-den-lasande-medborgaren-offentlig-debatt-och-politik-1945-2017/ Länk till annan webbplats.

  • Att bygga upp och underhålla ett läsfrämjande barn- och ungdomsbestånd Johanna Johansson och My Grundström bibliotekarier på mediaenheten, Biblioteken i Göteborg, berättar om hur de arbetar med medieförsörjning och inköpsstrategier.
  • Världens bästa barnavdelning - hur gick det sen? På Mediekonferensen 2021 berättade Sanna Barsk och Malene Jensen från Kiruna stadsbibliotek om ett delaktighetsprojekt med målsättningen att skapa Sveriges bästa barnavdelning och om hur det påverkade mediearbetet. Kirunas nya stadsbibliotek invigdes i september 2022, och med facit i hand berättar Sanna om utmaningar, framgångar, och det svåra i att omsätta idéer och teorier i praktik.

Med reservation för förändringar i programmet.

Konferensen är kostnadsfri. Möteslänk skickas ut till anmälda deltagare veckan före träffen. Konferensen spelas in och kommer kunna ses under begränsad tid av de som är anmälda till evenemanget.

Anmälan Länk till annan webbplats. sker via Västra Götalandsregionen senast den 29 jan 2024. Här finns vid behov mer praktisk information.

Frågor angående anmälan: orjan.hellstrom@vgregion.se

Frågor angående program: anna.hansson@vgregion.se

Mediekonferensen arrangeras av Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Biblioteksutveckling Gävleborg och Biblioteksutveckling Östergötland.

 

Kontakt

Peter ÅkessonBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier