biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

MNM Norrköping

Norrköping stadsbibliotek

Välkommen till en intressant dag om nationella minoriteter i Norrköping. Vi ska hinna med studiebesök och möta några lokala nationella minoriteter på stadsbiblioteket!

I dag ägnar vi hela dagen åt nationella minoriteter och träffas i Norrköping.

Först: studiebesök på hemlig plats. Vi samlas framför Östgötateatern kl. 9. Passa tiden och kontakta Peter vid behov. Förmiddagen ägnas åt detta besök och sedan blir det paus för egen lunch på stan, eller medhavd matsäck.

Kl. 13 ses vi sedan på Norrköpings stadsbibliotek där vi fått låna in oss. Här får vi besök av representanter från Romano Center och Sápmi Östergötland som berättar om sin verksamhet. Vi får tillfälle att lära känna varandra lite och tänker tillsammans om hur vi kan hjälpas åt att göta Götabiblioteken ännu bättre för deras skull. Vi rundar av kl. 15.30.

Av praktiska skäl blir det svårt att överlåta din anmälda plats till en kollega denna dag.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 november klockan 16.00.

Kontakt

Peter ÅkessonBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier