biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

MIKdag 2024 - AI -Utmaningar och möjligheter

Cnema, Norrköping

Välkommen till MIK-dag 2024!

Dagens värld ställer allt högre krav på alla som jobbar inom skola och bibliotek. Därför bjuder vi in dig till en spännande dag kring AI och dess utmaningar och möjligheter inom skola, skolbibliotek och folkbibliotek.

Under dagen kommer vi att utforska temat AI både i praktiken och teori. Vi kommer att diskutera hur man kan använda AI på ett bra sätt när vi möter barn och unga, samt belysa de utmaningar som finns inom ämnet. Detta är en unik möjlighet att lära sig mer om AI och dess potential att förbättra lärandet och utvecklingen hos barn och unga. Missa inte chansen att delta i MIK-dag 2024!

Länk till den digitala sändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

8.30 Incheckning av deltagare på plats i Norrköping

9.00 Välkomna

9.05 Från tryckta böcker till TikTok
Föreläsare: Joel Halldorf
Joel Halldorf är professor i kyrkohistoria och har skrivit om böckernas historia i Bokens folk. Han diskuterar den digitala revolutionens betydelse för läsning, bildning och demokratiska samtal. Hur påverkar de olika fysiska formaten vårt förhållande till text? Spelar det någon roll om vi tar till oss information via papyrusrullar, tryckta böcker eller smarta telefoner? Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9.50 Paus - förmiddagsfika

10.20 AI, skola och kritiskt tänkande
Föreläsare: Johan Falk

Vad AI betyder för skolan? Hur påverkas källmedvetenhet och kritiskt tänkande? På den här föreläsningen får du en introduktion till dessa frågor, möjlighet att testa saker själv, och även en utblick mot vad vi kan förvänta oss den närmsta framtiden.
Johan Falk leder Skolverkets grupp för AI och utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt är författare till AI för nybörjare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

11.10 Roligt, tryggt och frustrerande att prata med AI-styrda konversationsagenter
Föreläsare: Elin Ericsson

Elin Ericsson kommer föreläsa om konversations-AI och vad det kan innebära för språkundervisning och språklärande. Elin kommer presentera konkreta exempel från de studier som hon genomfört med högstadieelever och som handlar om deras upplevelser av att prata på målspråket med konversationsagenter i vardagsnära situationer, såsom att beställa på restaurang i en virtuell värld. Under föreläsningen kommer ni få möjlighet att få testa på att ha en dialog med en konversationsagent på valfritt språk så ta gärna med egen dator och hörlurar (med mikrofon).

Elin Ericsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. doktorerade i Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs Universitet, hösten 2023. Nu jobbar hon som lektor och utvecklingsledare i Göteborgs Stad.

12.00 Lunch på egen hand

13.15 AI och bildämnet – svårigheter och möjligheter
Föreläsare: Cathrin Ifver Stjernqvist

Alla lärare kommer nog i framtiden behöva bli kompis, för att inte säga bästis, men AI-teknik. Som bildlärare ser Cathrin det som en definitiv möjlighet! När hon började sätta sig in i AI-teknik, såg hon fler möjligheter än svårigheter. Dels att kunna använda AI som en av teknikerna eleverna skall kunna använda för att framställa bilder, dels för att göra vad Cathrin kallar för omvända bildanalyser (skriva prompts) och att kunna få syn på fördomar och cementerade normer.

Cathrin Ifver Stjernqvist är lärare i bild på högstadiet. Genom hennes Instagram-konto Mrs Bildspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du följa hennes undervisning kring normer, könsidentitet och värdegrund.

14.00 AI i skolbibliotekariens MIK-arbete
Föreläsare: Hanna Berg Carlsson
Hanna Berg Carlsson kommer föreläsa om hur hon tar upp AI i sina lektionsgenomgångar om informationssökning, källkritik och medier och även berätta hur Jenny Nyströmskolan planerar att införliva AI i skolans MIK-plan.

Hanna Berg Carlsson är gymnasiebibliotekarie på Jenny Nyströmskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Kalmar.

14.30 Paus - eftermiddagsfika

15.00 AI som meningsskapare - att skapa läslust med hjälp av AI
Föreläsare: Joel Rangsjö

Litteraturvetaren Rita Felski definierar syftet med läsning som att det kan ge kunskap, skapa igenkänning, leda till hänförelse eller får oss att känna något. Tyvärr kan läsning med elever även innebära ett motstånd.I denna föreläsning pratar Joel om AI och hur man kan använda AI-verktyg med syfte att skapa aktiviteter som främjar läslust, understödjer lässtrategier och överbrygga motståndet.

Joel Rangsjö är IT-pedagog och lärare i svenska och spanska på yrkesgymnasiet Bäckadalsgymnasiet i Jönköping. Driver även hemsidan AI i undervisningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillsammans med Jonatan Tensetti

15.50 Expanderad horisont kring livslångt lärande
Föreläsare: Katarina Pietrzak

Digitalisering med avancerad och generativ AI, elektrifiering, globalisering, grön omställning. Megatrenderna är inte längre ord i en powerpoint om framtidens utmaningar. De är här - och samhället behöver en förflyttning i synen på lärande och att man tar sig an kompetenshöjande insatser på ett helt nytt sätt. Att arbeta med det livslånga lärandet över hela skalan, från skola till arbetsliv och därefter. På MIK-dagen pratar Katarina om det livslånga lärandet och kopplingen mellan skola och arbetsliv, mellan bildning och kompetensförsörjning och mellan det formella och informella lärandet.

Katarina Pietrzak är forskare och senior projektledare i frågor om livslångt lärande på RISE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Enheten för livslångt lärande. Katarina jobbar med att utveckla och utforska metoder, motivation och processer kring lärande som grunden för allt. Katarina leder också podden Livslångt – en podd om livslångt lärande.

16.30 Avslutning

16.35 Tack för idag!

Förbered dig inför MIKdag 2024 tillsammans med Digiteket
AI-tekniken utvecklas med stormsteg och idag kan du med enkla verktyg skapa bilder, text och film som som det är svårt att skilja från av människor producerade verk. Vad innebär tekniken? Vad kan den göra? Bör vi vara oroliga för den snabba utvecklingen inom fältet? Under detta tema samlar Digiteket artiklar och material om AI. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Målgrupp: skolbibliotekspersonal, lärare, personal inom Götabiblioteken som jobbar med MIK, rektorer, skolledare, och andra intresserade av ämnet AI och livslångt lärande. Den digitala sändningen får även du som bor utanför Östergötland + Tranås anmäla dig till.

Kostnad: ingen (fika ingår, lunch på egen hand)

Delta digitalt: Dagen streamas och du kan delta digitalt. Inspelningen kommer finnas tillgänglig i efterhand under en begränsad tid vår hemsida. Anmäl dig till den digitala sändningen senast 4 mars Anmäl dig här till den digitala sändningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan är bindande. Om du uteblir från den fysiska dagen debiteras din arbetsgivare (med) 500kr. Du kan överlåta din plats till en kollega. Meddela i så fall detta till linda.savhammar@regionostergotland.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 februari klockan 23.00.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Mattias AhlénFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier