biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Demokratidagen 2024: HBTQIA

Konsert & Kongress, Linköping

Välkommen till Göta demokratidag 2024 med tema HBTQIA. I år presenterar vi dagen tillsammans med RFSL, Byrån mot diskiminering, Liquid, Folkbiblioteken i Lund och Linköpings stadsbibliotek.

Medverkande Göta demokratidag 2024 HBTQIA
Överst: Nea Saxtrup Hermansson; Karin Granholm, Rickard Johansson, Julia Linander. Nederst: Emma Karlsson, Karin Morwing, Lisa Nissen, Tina Asp.

Från och med kl. 8.30 är det incheckning och morgonfikat står framdukat.

Arrangörerna hälsar alla varmt välkomna kl. 9 och lämnar strax över till RFSL:

kl. 9.10-10.10 Cis, heteronormer, bemötande och hbtqia-historia

 • Lisa Nissen och Tina Asp, RFSL Linköping tar upp grundläggande begrepp kring könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. Resonemang kring cis- och heteronormen samt dess påverkan och konsekvenser i samhället och för individer.

  Vad man kan tänka på i bemötande utifrån ett hbtqia-perspektiv kopplat till bibliotekskontext, är något vi kommer att reflektera över tillsammans. Vad har vi med oss i mötet med andra?

  Några av de viktigaste årtalen inom hbtqia-historia, om utvecklingen av rättigheter för hbtqia-personer.

10.10-10.30 Paus

10.30-12 Om diskriminering och bemötande, med workshop

 • Byrån mot diskriminering i Östergötland, Karin Granholm och Rickard Johansson går igenom diskrimineringslagens skydd för hbtqia-personer och yrkesverksammas skyldigheter med koppling till Diskrimineringslagen.

  Beskrivning av hur ett intersektionellt perspektiv har betydelse för arbetet med hbtqia-inkludering.

  Leder övningar där deltagarna får tid att reflektera i grupp kring hur de kan ta med sig kunskaper från utbildningen i sin yrkesutövning.

12-13 Lunch

13-13.45 Certifierat bibliotek

 • Nea Saxtrup Hermansson och kollegor från Linköpings stadsbibliotek beskriver verksamhetens HBTQ+-certifiering med RFSL

13.45-14.30 Bibliotek för alla

 • Folkbiblioteken i Lund; Karin Morwing och Emma Karlsson berättar om arbetet med hbtqia på sina bibliotek, både vad de har gjort, vad de gör och planer framåt. Lyfter framgångsfaktorer och ger exempel på praktiska insatser som gjort skillnad för både personal och besökare.

14.30-15.15 Paus, fika, gruppdiskussioner

 • Vi tar en kort paus och fikar sedan och samtalar och diskuterar i grupper. Här finns möjlighet att fundera över egen verksamhet och det som hänt under dagen, liksom att förbereda sig inför avslutande paneldiskussion.

15.15-16 Panelsamtal, avslutande diskussion och tankar

 • Ett panelsamtal med deltagare från dagens program, liksom Julia Linander från Liquid, Linköpings ungdomssatsning med HBTQIA-inriktning. Publiken bjuds in att reflektera och ställa frågor.

16-16.10 Menti, tack och hej!

Lunch ingår. Kom ihåg att meddela om du är vegetarian, vegan eller eventuella matallergier i din anmälan!

Med reservation för ändringar.

Utan kostnad för Götabibliotekens medarbetare. Anmälan är bindande. Om du uteblir debiteras din arbetsgivare 500kr. Du kan överlåta din plats till en kollega. Meddela i så fall detta till Peter Åkesson, Biblioteksutveckling Östergötland.

Göta demokratidag arrangeras av Götabiblioteken gemensamt, tillsammans med Biblioteksutveckling Östergötland. I arrangörsgruppen: Nea Saxtrup Hermansson, Ruzica Pucar, Anya Feltreuter, Linda Hjerth Axelsson och Peter Åkesson.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 mars klockan 23.30.

Kontakt

Peter ÅkessonBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier