biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Möt småspråkarna!

Zoom webinar

Att inkludera barn i behov av särskilt stöd

Logopederna Maria Strutz och Andrea Wallenberg håller en digital föreläsning om barns språkutveckling med specifikt fokus på barn i behov av särskilt stöd, med utgångspunkt i deras senaste bok Småspråkarnas Babytecken.
Om varför babytecken kan vara ett bra verktyg för att stötta barnet under sin språkresa, i samspel och i bokläsning.

Målgrupp: personal på bibliotek, barnhälsovård, logopedi, öppen förskola, familjecentral, förskola med flera

Anmälan senast 1 december
https://rv.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/4401/?EventId=733

Zoomlänken till den digitala föreläsningen kommer i bekräftelsemejlet, så tappa inte bort det.

Föreläsningen arrangeras av Kulturavdelningarna i Region Västmanland, Region Värmland, Region Östergötland och Region Örebro län.

Varmt välkomna önskar
Annica Hagel Arvidsson, Region Värmland
Cajsa Broström, Region Västmanland
Eva Bernsten Bang, Region Örebro län
Ingrid Loeld Rasch, Region Östergötland

 

Kontakt

Ingrid Loeld RaschBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier