biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Digitalt fika - Presentation av ny MIK-kurs för seniorer

Zoom

Välkommen att lyssna till Jenny Sköld och Lotta Bergseth på Mobile stories som berättar och visar en ny digital kurs inom MIK före seniorer.

Nu finns en helt ny kostnadsfri digitalt kursmaterial för seniorer, framtaget av Jenny Sköld och Lotta Bergseth på Mobile Stories, genom stöd från Googles välgörenhetsorganisation Google.org Länk till annan webbplats..

Materialet består av sju moduler som tar upp olika aspekter av MIK-begreppets olika ben – att förstå mediernas roll i samhället, att finna och värdera information samt att själv uttrycka sig i olika typer av medier. Modulerna kan göras helt individuellt, men kan också kombineras med gruppträffar, till exempel på ett bibliotek.

Värd för kursen är journalisten Karin Hübinette och som experter i de olika modulerna finns medieombudsmannen Caspar Opitz och Lisa Mobrand från Myndigheten för psykologiskt försvar.

Jenny och Lotta från Mobile stories presenterar materialet och vi funderar kring hur man kan använda sig av det på våra bibliotek.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 december klockan 16.00.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier