biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Skolbibmeet - tema: samarbete

Norra skolan, Motala

Välkommen på nätverksträff med Skolbibmeet

Hur kan ett samarbete med skolbiblioteket se ut?

Göran Hedfeldt, Ida Ross, Caroline Olsson och Ida Arlid Weyde delger sina erfarenheter kring samarbete mellan skolbibliotek och fritids och skola/ämnen.

Vi kommer att diskutera i mindre grupper kring samarbeten och hur de kan se ut. Vad har vi för erfarenheter och tips till varandra.

Medtag eget fika.

Sista anmälningsdagen är 31/10

Anmälan till:Ida Arlid Weyde Ida.weyde@norrkoping.se eller

Ida Ross ida.ross@utb.linkoping.se

Skolbibmeet är en nätverk för skolbiblioteken i Östergötland inom grundskolan.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier