biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Programverksamhetsutbildningsdag för chefer

Digitalt

Nu är det dags för fler att lära sig mer om medveten programverksamhet. Regionbiblioteken i Kalmar, Östergötland och Blekinge Kronoberg bjuder tillsammans in till en andra omgång av vår utbildning i strategisk programverksamhet.

Under fyra kurstillfällen täcker utbildningen in det mesta som rör bibliotekens programverksamhet. Från övergripande strategisk nivå ner till teknisk detaljnivå och allt som sker däremellan. Hur möter man en publik? Hur håller man i en mikrofon? Hur skriver man ett avtal? Hur hittar publiken oss? Föreläsarna kommer från olika områden och är experter inom sina ämnen. Utbildningen är skapad utifrån behov hos bibliotekspersonal och är justerad utifrån erfarenheter från utbildningen 2021 och även anpassad till de utmaningar bibliotek står inför nu.

Utbildningen inleds 29 november 2023 med en digital halvdag för kursdeltagarnas chefer.
Vi går igenom utbildningens innehåll och hur du som chef kan stötta dina medarbetare i programutbildning och utveckling av programverksamhet, samt hur du kan bemöta utmaningar kopplade till programverksamhet.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 november klockan 23.30.

Kontakt

Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier