biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Litteratur och läsning i fokus

Scandic City, Linköping

Välkommen till en dag där vi fördjupar oss i litteraturläsning och vad som händer med läsaren i mötet med texten.

Vi kommer få både teori och praktik och vänder sig till dig som jobbar som skolbibliotekarie eller lärare.

Litteratur har många funktioner som att ge oss förströelse, spänning och njutning. En annan är att lära oss om oss själva, om andra och den värld vi lever i. Skönlitteratur är en stor del av skolans svenskämne. Men eleverna möter text i alla ämnen och hur stöttar vi deras läsförmåga och fångar upp dem i det mötet?

Jenny Edvardsson är den som kommer leda oss genom dagen. Tillsammans kommer vi att utforska vad som händer i mötet med en text. Hur påverkas eleverna som läsare och hur kan vi tillsammans fånga upp elevernas läsning av en text? Vi utforskar olika meningsskapande aktiviteter och genomför bland annat ett mindre textsamtal.

Bengt-Göran Martinsson kommer föreläsa om litteraturläsning som individuell förmåga och/eller en social och kulturell praktik i förhållande till institutioner som skola och bibliotek.

Presentation av våra föreläsare:

Jenny Edvardsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är lärare, läsfrämjare och författare. Hon har arbetat i skolans värld sedan slutet av 1990-talet. Sedan några år tillbaka arbetar hon som adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, där hon också innehar en doktorandtjänst. Hennes forskning rör skönlitteraturens roll i skolans NO-undervisning.

Jenny har skrivit flera böcker bland annat Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg, Skönlitteratur i värdegrundsarbetet och Mötet med texten – inkluderande läsundervisning.

Bengt-Göran Martinsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot kunskapsbildning och didaktik vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet. Bengt-Göran Martinssons forskning rör kunskapsbildning och didaktiska traditioner inom den svenska skolans litteraturundervisning. Han har bland annat undersökt hur litteraturundervisning gestaltas i radio- och TV-program i Bildningens moderna former (2004) och skolämnesföreningar, som Svensklärarföreningen, i Att hävda och vårda ett revir (2012). För närvarande arbetar han med frågor som rör ämnesdidaktiken som forsknings- och professionsområde.

Bengt-Göran har bland annat skrivit boken Litteratur i skola och samhälle.

Målgrupp: skolbibliotekspersonal, lärare som har elever i åk 4-6, högstadiet och gymnasiet.

Kostnad: Ingen - Lunch och fika ingår.

Anmälan: Anmälan är bindande. Om du uteblir debiteras din arbetsgivare (med) 500kr. Du kan överlåta din plats till en kollega. Meddela i så fall detta till (mejladress till ansvarig).

Välkommen att anmäla 1 skolbibliotekspersonal + 1 lärare/skola.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 november klockan 09.00.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier