biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Utbildning i strategisk programverksamhet 2024 - sista anmälningsdag

Information om plats ges inför respektive träff.

Nu är det dags för fler att lära sig mer om medveten programverksamhet. Regionbiblioteken i Kalmar, Östergötland och Blekinge Kronoberg bjuder tillsammans in till en andra omgång av vår utbildning i strategisk programverksamhet.
Sista anmälningsdag till kursen är 31 januari.

Under fyra kurstillfällen täcker utbildningen in det mesta som rör bibliotekens programverksamhet. Från övergripande strategisk nivå ner till teknisk detaljnivå och allt som sker däremellan. Hur möter man en publik? Hur håller man i en mikrofon? Hur skriver man ett avtal? Hur hittar publiken oss? Föreläsarna kommer från olika områden och är experter inom sina ämnen. Utbildningen är skapad utifrån behov hos bibliotekspersonal och är justerad utifrån erfarenheter från utbildningen 2021 och även anpassad till de utmaningar bibliotek står inför nu. Utbildningen inleddes 29 november 2023 med en träff för kursdeltagarnas chefer.

Ansökan och antagning 
Utbildningen har 30 platser. Eftersom vi eftersträvar geografisk spridning innebär det cirka tio deltagare per regionbiblioteks upptagningsområde.  

Anmälan är bindande.  
Får en deltagare förhinder kan platsen ges till en annan person i samma region. Kursen är kostnadsfri, inklusive internaten. Där ingår kost och logi. Resor ingår inte. Får vi för få sökande förbehåller vi oss rätten att inte genomföra utbildningen.  

Jag godkänner att ni lagrar min e-postadress och övriga personuppgifter i enlighet med reglerna för GDPR och delar uppgifterna med övriga arrangörer för att kunna genomföra arrangemanget.

.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 januari klockan 23.30.

Kontakt

Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier