biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Läsfrämjandelyftet: Skapa och berätta med spel och programmering

Teams

Hur kan man använda spel som en del av det läsfrämjande arbetet med barn och unga? Vad har spel, programmering och berättelser gemensamt? I den här kursen på fem tillfällen får du som biblioteksanställd lära dig metoder för att tillsammans med barn och unga skapa och berätta med hjälp av spel och programmering!

Spel och berättelser är den röda tråden. Du kommer att få handfasta tips och verktyg på hur du kan möta och fånga upp barns kreativa idéer och spelberättelser samt hur dessa kan förvandlas till interaktiva kodprojekt i programspråket Scratch. I kursen ingår en grundläggande introduktion till att programmera i Scratch.

Kursen syftar till att inspirera och stärka bibliotek till att arrangera egna aktiviteter inom programmering och digitalt skapande för barn och unga.

Tillfälle 1
Introduktion till grundläggande programmering och datalogiskt tänkande. Programmering och bibliotekets demokratiska uppdrag. Hur hänger spel och läsfrämjande ihop?

Tillfälle 2
Introduktion till blockprogrammering i Scratch och vi skapar vårt första spel tillsammans.

Tillfälle 3
Från idé till att skapa en färdig digital berättelse i Scratch. Här testar vi idéövningar och visar hur barnen kan skapa storyboards och egna berättelser utifrån Scratchuppgifter på Kodboken.

Tillfälle 4
Error, error - men sprajten rör sig ju inte!?! Att handleda barn och unga i programmering. Metoder till felsökning och problemlösning.

Tillfälle 5
Hur tar jag detta vidare? Diskussion och tips på hur du kan skapa egna aktiviteter (till exempel engångstillfällen, lovkurser eller kodklubbar) kring programmering och berättande inom ramen för din verksamhet på biblioteket.

Välkommen med din anmälan!

Praktisk information till dig som deltar på kursen:

Kursen pågår under 5 tillfällen X 90 min. Alla tillfällen genomförs digitalt via Teams. Som deltagare behöver du tillgång till egen dator med webbläsare. Se gärna till att din dator har kamera och att du har tillgång till hörlurar med mikrofon för att säkerställa bra ljud under mötet.

Kursen genomförs av Kodcentrum (https://kodcentrum.se/ Länk till annan webbplats.) i ett samarbete mellan Biblioteksutveckling Östergötland och Biblioteksutveckling Region Jönköpings län.

När: 3/10, 11/10, 17/10, 24/10, 7/11 kl. 8.30 - 10.00

Var: Digitalt via Teams

Målgrupp: bibliotekspersonal inom Götabiblioteken som jobbar med barn/unga eller skolbibliotekspersonal i Östergötland

Anmälan: Anmälan är bindande. Om du uteblir debiteras din arbetsgivare (med) 500 kr. Du kan överlåta din plats till en kollega. Meddela i så fall detta till Linda Sävhammar.

Kontakt: linn.holmstedt@rjl.se, linda.savhammar@regionostergotland.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 september klockan 19.00.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier