biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Läsfrämjandelyftet: Biblioteksrummet

Linköpings bibliotek, Hörsalen

Välkommen till en dag med fokus på hur vi skapar ett läsfrämjande biblioteksrum utifrån barnkonventionen.

Under dagen blir det samtal och workshops som leds av Elin Johansson, biblioteksutvecklare på Biblioteksutveckling Region Kalmar län. Elin arbetar med frågor som rör barnrätt, tillgänglighet och läsfrämjande. Elin har tillsammans med en kollega tagit fram materialet ”Alla barns bibliotek – ett inspirationsmaterial om barnrättsarbete på folkbibliotek”, där biblioteksrummet är ett av perspektiven. Här Länk till annan webbplats. finns en länk till materialet (regionkalmar.se).

Under dagen kommer vi bland annat prata om vilka krav som barnkonventionen ställer på biblioteksrummet. Ett tydligt krav är att rummet ska vara till för alla barn. Men vad innebär det egentligen? Och hur utformar vi ett rum som är för alla?

Fm- och em-fika ingår. Lunch på egen hand.

Målgrupp: Personal på Götabiblioteken

Anmälan: Anmälan är bindande. Om du uteblir debiteras din arbetsgivare (med) 500 kr. Du kan överlåta din plats till en kollega. Meddela i så fall detta till Linda eller Ingrid.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 november klockan 16.00.

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Ingrid Loeld RaschBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier