biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Läsfrämjandelyftet: Att lyfta de nationella minoriteterna

Digitalt

– för alla barns rätt till sitt språk och sin kultur

Kulturavdelningarna på Region Västmanland, Region Värmland, Region Östergötland och Region Örebro län bjuder in till en digital föreläsning som utgår från de yngsta barnens språk- och kulturutveckling. Föreläsningen är del 3 i en pågående föreläsningsserie. Fokus denna gång är de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken

Föreläsning med Ulla-Maija Pesola, som bl a är medförfattare till boken Nationella minoriteter : språk och kultur i förskolan (tillsammans med Åsa Lundman).

De nationella minoriteterna är en del av Sveriges gemensamma kulturarv och förskolan och biblioteken har ett särskilt viktigt uppdrag i att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. Barnhälsovården och logopedin har ett uppdrag att stötta alla barn utifrån varje barns behov.

Tid: 16 maj kl 9:30 - 10:30
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Du som arbetar med barn 0-6 år inom öppen förskola, förskola, förskoleklass, bibliotek, barnhälsovård och logopedi etc.

Avgift: Kostnadsfritt
Anmälan: Anmälan gör du här. Länk till annan webbplats. Först till kvarn… men senast 15 maj.

Kontakt

Ingrid Loeld RaschBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier