biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Skolbibliotek för skolutveckling – vad innebär det för dig som rektor?

Biblioteksutveckling Östergötland bjuder in till en förmiddag med fokus på skolbibliotek för skolutveckling.

Tid: 15 maj kl 09:00 - 10:15
Plats: Zoom - inbjudan kommer in din e-post
Målgrupp: För dig som rektor/verksamhetschef som har en skolbiblioteksverksamhet med personal som vill få verktyg att utveckla verksamheten vidare

Anna Jangbrand, rektor Alléskolan 4-6, Åtvidaberg
Det systematiska kvalitetsarbetet med nära samarbete mellan skolbibliotek, pedagogisk personal, elevhälsa och ledning, visar att elevers lust att läsa ökar samt tendenser över tid till höjd måluppfyllelse.

Anna Jangbrand har en bakgrund som grundskollärare, förstelärare och utvecklingslärare med fokus på språkutvecklande arbetssätt på delvis central nivå följt av uppdrag som biträdande rektor och rektor och samordnare för språk-, läs och skrivutvecklare i region Öst, Skolverket, Nationellt centrum för språk.

Karl Johan Sjödin, Utbildningschef i Åtvidabergs Kommun.
Karl Johan sätter stort värde på skolbibliotekets roll i barn och elevers lärande och har i Åtvidaberg utvecklat hur skolbiblioteken involveras i, och stödjer, förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Maria Schedvin har lång erfarenhet av skolbiblioteksutveckling, både som enskild skolbibliotekarie och som skolbiblioteksutvecklare på kommunövergripande nivå. 2019 släpptes hennes bok Hållbar skolbiblioteksutveckling (Gleerups förlag) som fick fint mottagande och som använts av många skolor i deras arbete med att bygga skolbiblioteksstrukturer. För tillfället arbetar Maria som skolbibliotekarie i Eslövs kommun.

Inför samtalet får du gärna förbereda dig genom att:

Läsa kapitel 5 ”Det systematiska kvalitetsarbetet” från Maria Schedvins bok Hållbar skolbiblioteksutveckling.
Lyssna på podden Flödet – en podd om skolbibliotek, avsnitt 48 Äntligen en rektor! Länk till annan webbplats.
Varmt välkomna!

Det finns 49 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 11 maj.


Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier