biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Nätverksträff för Skolbibmeet

Information om plats kommer

Välkommen till en fysisk träff för skolbibliotekspersonal i Östergötland och Tranås.

Tid: 18 april 13-16
Plats:
Målgrupp: skolbibliotekspersonal i Östergötland och Tranås

Tiderna är preliminära – mer information kommer.

Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier