biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Göta styrgrupp - internat

Husby säteri

Internat för Göta styrgrupp

Tid: 20 - 21 april
Plats: Husby säteri Länk till annan webbplats.
Målgrupp: Göta styrgrupp

Fortsatt arbete med målbild och förankring, uppdaterad dagordning kommer.

Kontakt

Elisabeth CserhalmiEnhetschefBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier