biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Rubrik

Kopiera modulen frågeformulär och klistra in i mittenspalten på den kalendersidan som är aktuell. Gå sen in under respektive flik och säkerställ att meddelanden osv stämmer för just din aktivitet. Ange också vilken e-postadress som ska vara mottagare av anmälningarna. En komplett lista av alla anmälningar går att få fram sen när du väljer Klar i vänsterspalten på sidan där ditt formulär finns.

Det finns 10 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 30 april.


Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier