biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Mediautveckling och beståndsförnyelse - Rolf Holm

Det här är en handbok om medieutveckling och beståndsut- veckling med Götabiblioteken som exempel. Folkbiblioteken i Östergötland har en lång tradition i att arbeta med medieplanering. Det är också en berättelse om ett mångårigt strategiskt utvecklingsarbete med fokus på bibliotekens medier, där också strategiska beslutsdokument lyfts fram.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2017

Storlek och typ: 2.36mb - PDF

Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier