nara-vard

Region Östergötland

Nära vård

Klicka på texterna (de vita fälten) i bilden ovan för att läsa mer om de olika områdena.

Här är vi idag

Nuläget visar var vi står idag med några av de hinder och brister som finns.

Omställningen hälso- och sjukvården står inför kräver nya arbetssätt och djupare samverkan mellan vårdens huvudmän. Eftersom Nära vård kräver en förändringsresa för alla inblandade behövs en gemensam målbild. För att tydliggöra målbilden har även
nuläge med dess hinder och brister tydliggjorts.

Den visuella målbilden beskriver även vår målbild för 2030 men också vägen dit.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Nära vård i Östergötland

Region Östergötland
581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

E-post: region@regionostergotland.se