biblioteksutveckling

Region Östergötland

Biblioteksutveckling

Skolbibmeet - digital diskussionsträff

Digitalt

Välkommen till Skolbibmeets digitala diskussionsträff den 28/2 som kommer att handla om författarbesök på grundskolor.

Tid: 28 februari, kl 13-14
Plats: digitalt. Länk till diskussionsträffen skickas ut några dagar innan träffen till de som anmäler sig.
Målgrupp: skolbibliotekspersonal i Östergötland och Tranås

Vi har olika erfarenheter kring temat. Träffen är en diskussionsträff där vi delas in i olika grupper för att möta andra skolbibliotekariekollegor, dela våra egna och lyssna till andras erfarenheter.

Syftet är att dela med sig och få tips och idéer kring att anordna författarbesök på skolor. Fundera inför mötet hur dina författarbesök har varit på din skola.

Dessa frågor kommer vi att diskutera!

  • Hur går planering och förberedelser till?
  • Vem väljer författare? Skolbibliotekarie och/eller lärare?
  • Vem betalar? Är det svårt/lätt att få sin skola att stå för kostnaden?
  • Skapande skola?
  • Skrivarverkstad? Fördelar/nackdelar.
  • Bra/dåliga erfarenheter av författarbesök?
  • Författare som kan rekommenderas? åldersgrupp.
  • Uppföljning av besöket efteråt?
  • Ökar efterfrågan av författarens böcker efter besöket?
  • Tips & råd till “nybörjare”

Mvh Skolbibmeets arbetsgrupp

Ida Ross, Ida Arlid Weyde, Göran Hedfeldt, Caroline Olsson

Kontakt

Linda SävhammarBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Region Östegötlands logotyp

Biblioteksutveckling Östergötland

Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier